Raad van State berispt Overijssel om ganzen

De Raad van State tikt de provincie Overijssel op de vingers om het op grote schaal afschieten van ganzen in verschillende natuurgebieden. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het provinciebestuur te weinig onderzoek deed naar de gevolgen van het doden van de dieren. Gedeputeerde Staten moeten binnen zes maanden alsnog een dergelijk onderzoek laten uitvoeren.

Het afschieten van de vogels in de zogenoemde Natura 2000-gebieden De Wieden en Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is al langer een heet hangijzer. In 2015 zette de Raad van State al een streep door een besluit van de provincie rond het zonder vergunning schieten van grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen. Ook destijds oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat het provinciebestuur te weinig onderzoek had gedaan naar de mogelijk negatieve effecten om het afschieten zonder vergunning te mogen toestaan.

Raad van State berispt Overijssel om ganzen
Raad van State berispt Overijssel om ganzen (Foto: ANP)