Datalek bij app Mobielschademelden

De app Mobielschademelden is voorlopig uit de lucht gehaald na de vondst van een datalek. Via zeer specifieke zoekopdrachten op Google bleek het theoretisch mogelijk om een link te vinden naar schademeldingen en schademeldingen te bekijken.

"Er zijn geen aanwijzingen dat het lek daadwerkelijk gebruikt is", meldt het Verbond van Verzekeraars. De organisatie heeft de app ondergebracht bij de stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS). Beide organisaties zeggen grondig onderzoek te doen naar de mogelijke risico's van het datalek.

Schade melden via de app is voorlopig niet meer mogelijk. Het datalek is maandag ontdekt en daarna direct gemeld bij de Autoriteit Penrsoonsgegevens. De app werd vorig jaar geïntroduceerd als alternatief voor het Europees schadeformulier.

Datalek bij app Mobielschademelden
Datalek bij app Mobielschademelden (Foto: BuzzT)