Hof wijst deal passagiersdata EU en Canada af

Het akkoord tussen de Europese Unie en Canada over de uitwisseling van passagiersgegevens mag in zijn huidige vorm niet worden gesloten. Diverse bepalingen van de in 2014 ondertekende ontwerpovereenkomst zijn in strijd met de Europese grondrechten, heeft het Europees Hof van Justitie woensdag bepaald.

Het Europees Parlement had het zogenoemde PNR-akkoord op initiatief van D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld aan het hof in Luxemburg voorgelegd, uit protest tegen het onbeperkt 'binnenharken' van gegevens zonder dat daar een echte aanleiding voor is. Het akkoord moet het mogelijk maken persoonsgegevens van vliegtuigpassagiers aan de Canadese autoriteiten door te geven om terrorisme en andere grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden.

Het is volgens het hof ,,in wezen toegestaan stelselmatig alle gegevens van passagiers door te geven, te bewaren en te gebruiken", maar verschillende bepalingen van de ontwerpovereenkomst zijn in strijd met "voorschriften voor de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens". De Passenger Name Records, die in het akkoord vijf jaar bewaard mogen worden, kunnen reisgewoontes of relaties tussen twee of meer personen blootleggen, maar ook inlichtingen verschaffen over de financiële situatie van passagiers, hun voedingsgewoonten, hun religieuze en politieke opvattingen, hun gezondheidstoestand en raciale of etnische afkomst, licht het hof zijn bezwaren toe.

Terug naar onderhandelingstafel
In 't Veld zegt blij te zijn met de conclusie van het hof dat het akkoord zo niet kan. "Heel belangrijk is dat het hof eist dat de rechtsgrondslag van het akkoord niet alleen terreur- en misdaadbestrijding mag zijn, maar ook privacybescherming. De Europese Commissie moet nu terug naar de onderhandelingstafel." Ze wijst er ook op dat vergelijkbare akkoorden met de Verenigde Staten over de uitwisseling van passagiers- of bankgegevens (SWIFT) door de uitspraak mogelijk op losse schroeven komen te staan.

Het is de eerste keer dat het hof zich uitspreekt over de verenigbaarheid van een internationale (ontwerp)overeenkomst met het Handvest van de grondrechten van de EU.

Hof wijst deal passagiersdata EU en Canada af
Hof wijst deal passagiersdata EU en Canada af (Foto: ANP)