Schippers verkent: wie doet het met wie?

Vandaag voert verkenner Edith Schippers informatieve gesprekken met de fractievoorzitters van alle gekozen partijen. Zij wil van alle partijen weten, welke mogelijkheden voor coalities zij mogelijk of wenselijk zien. Mark Rutte beet vanmorgen om half negen het spits af, Thierry Baudet sluit vanavond de rij. FOK! maakt een overzicht van de suggesties van alle partijen.

VVD/Mark Rutte stuurt aan op een coalitie van VVD (uiteraard), CDA en D66. Hij wil een stabiele meerderheid in beide kamers, maar spreekt geen voorkeur uit voor GL, CU, SP of PvdA - alle partijen hebben voor- en nadelen. De PVV sluit hij opnieuw uit.

GroenLinks/Jesse Klaver ziet meer in een Christelijk/progressief kabinet (kan dat?), wat in zijn ogen zou moeten bestaan uit CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA. Hij stuurt er bij Schippers op aan dat ook mogelijkheden zonder de VVD onderzocht worden.

CDA/Sybrand Buma ziet weinig in de suggestie van Klaver, heeft hij zowel voor de verkiezingen als vandaag laten weten. Hij heeft Schippers geadviseerd om een VVD-informateur aan te wijzen die een vierpartijencoalitie zoekt met een meerderheid in beide kamers. Over welke partijen daar in zouden moeten zitten laat hij zich niet uit.

D66/Alexander Pechtold wil dat als eerste een vierpartijenkabinet bestaande uit VVD, CDA, D66 en GroenLinks wordt onderzocht, omdat die combinatie een werkbare meerderheid in beide kamers heeft en recht doet aan de verkiezingsuitslag.

PVV/Geert Wilders wil meedoen met de onderhandelingen voor een nieuw kabinet, en ziet graag de zespartijencombinatie VVD/PVV/CDA/50+/SGP/FvD onderzocht. Wilders zegt dat hij de verkiezingen heeft gewonnen, en dat het ondemocratisch is om 1,3 miljoen kiezers bij voorbaat uit te sluiten.

SP/Emile Roemer ziet ook graag een regering met zes partijen, en ziet samenwerking met de VVD nog steeds niet zitten. Hij zou graag zien dat een samenwerking tussen CDA, D66, GL, SP en PvdA wordt onderzocht, waarbij ChristenUnie of de Partij voor de Dieren als zesde partij aansluit om aan een meerderheid te komen. Hij beseft wel dat de meeste andere partijen daar niets voor voelen.

PvdA/Lodewijk Asscher vindt de suggestie van Roemer een 'zeer complexe variant' en vindt dat zijn partij slechts bescheidenheid past omdat ze de zevende partij zijn. Een coalitie van VVD, CDA, D66 en GL moet eerst onderzocht worden.

CU/Gert-Jan Segers vindt dat zijn partij een bescheiden positie heeft, ook al worden ze wel genoemd als mogelijke coalitiepartner. Segers adviseert om een informateur van VVD-huize aan te stellen die zoekt naar een stabiele coalitie die bestaat uit de grootste winnaars (oftewel: VVD-CDA-D66-GL, alhoewel hij dit niet expliciet zegt). Verder wenst de ChristenUnie Schippers 'de wijsheid van God' toe.

PvdD/Marianne Thieme ziet niets in een samenwerking met het CDA, maar wil graag een 'klimaatcoalitie' bestaande uit VVD, D66, GL, ChristenUnie en natuurlijk de PvdD. In de Eerste Kamer zouden andere linkse partijen gedoogsteun moeten leveren.

50Plus/Henk Krol doet geen voorstellen tot een mogelijke coalitie, maar maakt van de gelegenheid gebruik om zijn belangrijkste campagnestandpunt nog maar eens te herhalen: de AOW-leeftijd moet weer naar 65 worden gebracht. Aan een regering die daar niet voor gaat zorgen neemt de partij geen deel.

SGP/Kees van der Staaij heeft geadviseerd om een centrumrechtse meerderheidscoalitie te onderzoeken. Hij sluit daarbij zelf deelname aan een VVD/PVV-coalitie niet uit, ook al weet hij dat de VVD en het CDA dat reeds hebben uitgesloten.

DENK/Tunahan Kuzu wil niet weglopen voor verantwoordelijkheid, maar ziet voor zijn partij nog niet direct een plek in de regering. Een progressief/Christelijk kabinet zoals Klaver die voorstelde, ziet hij ook wel zitten. Ook zegt hij mee te willen doen in 'een aantal gemeenten' bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

FvD/Thierry Baudet heeft zijn eerder geopperde voorkeur voor een zakenkabinet nog eens herhaald bij verkenner Schippers. CDA-er Pieter Omtzigt zou daarvan de premier moeten worden. Een zakenkabinet is een ministersploeg die niet is samengesteld uit mensen die bij bepaalde partijen horen, maar uit vaklieden op de verschillende beleidsterreinen. Van alle voorgestelde mogelijkheden, zal dit de minst realistische zijn. Baudet zei ook nog, dat een nieuw 'paarsig kabinet' een slecht idee is.

Hiermee is iedereen aan de beurt geweest. Morgen zal Edith Schippers weer verder gaan met de verkenningsfase. Donderdag wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd en zal daarna debatteren over de verkiezingsuitslag en het rapport van Schippers.