Defensie-uitgaven NAVO-landen licht omhoog

De defensie-uitgaven van de NAVO-landen zijn in 2016 voor het eerst sinds 2009 licht gestegen van gemiddeld 1,44 naar 1,47 procent van hun nationaal inkomen. In 23 van de 28 landen nam de defensiebegroting vorig jaar toe, met in totaal 10 miljard dollar.

Dat maakte NAVO-chef Jens Stoltenberg maandag in Brussel bekend bij de presentatie van het jaarrapport 2016 van het militaire bondgenootschap. De trend om niet meer te bezuinigen op defensie werd volgens hem in 2015 begonnen en zet door. De NAVO-landen hebben toegezegd in 2024 2 procent van hun nationaal inkomen aan defensie te besteden.

Nederland loopt met een geschatte 1,16 procent van het bbp in 2016 nog ver achter. Volgens Stoltenberg is het echter realistisch dat binnen tien jaar alle NAVO-landen hun betalingsbelofte inlossen. De VS blijven de grootste betaler, met 3,61 procent van hun bbp. President Donald Trump heeft meermaals aangedrongen op meer defensie-uitgaven door andere lidstaten.

Defensie-uitgaven NAVO-landen licht omhoog
Defensie-uitgaven NAVO-landen licht omhoog (Foto: ANP)