Schoolleiders geven Bussemaker en Dekker slechte cijfers

Schooldirecteuren zijn zeer kritisch over het door het kabinet-Rutte II gevoerde onderwijsbeleid. Minister Jet Bussemaker gaat met de hakken over de sloot en krijgt gemiddeld een 5,7. Staatssecretaris Sander Dekker zakt met een 4,6 door het ijs.

Circa één op de tien directeuren heeft momenteel nog veel vertrouwen in de minister en circa één op de twintig nog in de staatssecretaris. In de staatssecretaris heeft 49 procent expliciet geen vertrouwen meer en 24 procent beoordeelt hem 'neutraal, maar geeft hem niet langer het voordeel van de twijfel'. Dat blijkt uit onderzoek onder 562 directeuren in het basisonderwijs en 316 directeuren in het voortgezet onderwijs, uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek.

De invoering van de Rekentoets is veel directeuren een doorn in het oog. Maar liefst 72 procent van de ondervraagde schoolleiders in het voortgezet onderwijs is er ontevreden over. De helft van de directeuren in het basisonderwijs en 34 procent van de directeuren in het voortgezet onderwijs vindt dat het beleid van dit kabinet heeft geleid tot een verslechtering van de kwaliteit van het onderwijs.

Slecht rapport voor Bussemaker en Dekker
Slecht rapport voor Bussemaker en Dekker (Foto: ANP)