Hamasconferentie in Rotterdam gaat door

Ongeveer 70 jaar geleden riep men 'dit nooit meer' en elk jaar herdenken we de gebeurtenissen uit die tijd en zeggen mensen dat zoiets nooit meer mag gebeuren. Toch lijkt het erop dat de Nederlandse staat opnieuw geen enkele moeite heeft om organisaties te faciliteren die het uitroeien van joden als doelstelling hebben. Op 15 april, in De Doelen, hartje Rotterdam, vindt er een heuse Hamasconferentie plaats in de Maasstad.

Artikel 7 van het handvest van de terreurorganisatie, die door sommigen eufemistisch als 'verzetsgroepering' wordt omschreven: "Hamas heeft ernaar verlangd Allah's belofte ten uitvoer te leggen, hoeveel tijd dat ook kost. Mohammed ... zei: "De dag des oordeels zal niet komen, totdat de joden zich achter rotsen en bomen verstoppen, die zullen zeggen: 'O moslims, o Abdullah, achter mij zit een jood, kom hier en dood hem'". Een duidelijke oproep tot genocide, die zich niet beperkt tot alleen het verdrijven en/of vermoorden van joden die toevallig in Israël woonachtig zijn.

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Rotterdam vergaderd over het wel of niet doorgaan van het evenement. In tegenstelling tot alle andere partijen, had Leefbaar Rotterdam zich goed laten informeren en maakte bezwaar tegen de zogenaamde vijftiende Palestinians in Europe Conference. Het bezwaar is dat het niet zomaar een feestje voor Palestijnen en hun sympathisanten is, maar dat zowel de organisatie, het bestuur als de sprekers op zijn minst banden hebben met de Hamas. De doorgaans zeer goed ingelichte journalist Carel Brendel heeft er zijn tanden ingezet en vond maar liefst 11 aanwijzingen dat de conferentie niet bepaald koosjer te noemen is.

Onder de bronnen (die hier te vinden zijn) bevindt zich onder andere de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst, de binnenlandse inlichtingendienst van de staat Berlijn, die van Westfalen en diverse andere onderzoeksjournalisten uit verschillende landen. Niet bepaald schimmige bronnen. Toch is deze cruciale informatie gisteravond door de verschillende facties niet meegenomen en hebben Aboutaleb en zijn vriendjes het evenement aangemerkt als 'zorgelijk, maar geen reden om te verbieden'. Of, zoals de burgervader het zelf uitdrukt: "het is mij niet toegestaan censuur toe te passen. Ook een zure en onaangename boodschap moet ruimte krijgen".

Kortom; de Nederlandse politiek lijkt weinig van het verleden geleerd te hebben en biedt een club met zeer foute ideeën alle ruimte om haar ideologie te verspreiden. Wel gaan er mensen van het Openbaar Ministerie in de zaal zitten om erop toe te zien dat er geen strafbare dingen worden verkondigd. Hopelijk spreken ze een beetje Arabisch.

Nederland was het West-Europese land waar de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog het meest 'succesvol' was. Het ambtelijk apparaat had haar papierwerk namelijk prima in orde, zodat de nazi's simpel en gemakkelijk konden uitvinden wie wel en wie niet een untermensch zou zijn. Ook de NS, de politie en de marechaussee deden erg hun best om wat woonruimte vrij te maken voor de overgebleven Nederlanders.