FOK! Kiest: De cadeautjes van de week

Het is een oude traditie in campagnetijd: de verschillende politieke partijen die plannen en proefballonnetjes de media in sturen waarin voor bepaalde groepen extra geld wordt uitgetrokken, in de hoop kiezers te trekken uit die groep. Om een overzicht te krijgen van wie je allemaal nog geld tegoed hebt, zet FOK! ze even op een rijtje: de cadeautjes van de week!

De VVD trekt 2 miljard euro uit voor verpleeghuizen en de ouderenzorg (FOK)

GroenLinks wil de werkgeverspremies op de laagste lonen afschaffen (FOK)

Henk Kamp wil namens de VVD goedkoper snel internet in buitengebieden (FOK)

De PvdA trekt 8 miljard uit om de werkgelegenheid te bevorderen, en dan vooral met extra ambtenaren (FOK)

Het CDA trekt ongeveer 1,7 miljard uit voor AOW-ers en voor het verlagen van de eigen bijdrage in verpleeghuizen (FOK)

De VVD wil voor 11,9 miljard lastenverlichtingen doorvoeren voor werkenden (FOK)

De PvdA wil 8 miljard aan lasten verschuiven van werknemers en werkgevers waardoor je nettoloon stijgt (FOK)

D66 wil het fictieve rendement in de VRH vervangen door werkelijk rendement; gunstig voor kleine spaarders (FOK)

Oh, en alle partijen draaien de gaskraan verder dicht om de Grunningers te paaien (RTV Noord)

Volgende week meer gratis geld voor iedereen!