Woman's March-organisator pro-sharia

Het leek en was misschien een prima initiatief, ware het niet dat er aan de Woman's March, een wereldwijd evenement, een scherp randje zit. Een van de initiatiefnemers is namelijk niemand minder dan Linda Sarsour, een pleitbezorger van de islamitische wet.

Linda is nogal pro-sharia en als we een ding weten van de sharia, is dat deze niet bepaald vrouwvriendelijk is. Dit staat haaks op het idee van het evenement waarvan Linda een van de organisatoren was, samen met Tamika Mallory, Carmen Perez en Bob Bland. De verschillende marsen stonden in het teken van vrouwenrechten, LGTB-rechten, gelijkheid tussen de geslachten, raciale gelijkheid, noem maar op... Maar de nadruk leek vooral te liggen op vrouwenrechten en om een vuist te maken tegen die schavuit van een Trump, die zo onhandig was zijn voetbalkleedkamergrootspraak wereldkundig te maken.

Mevrouw Sarsour is een, ehm... interessant mens. De dame doet uitspraken als 'de sharia is heel redelijk en wanneer je de details tot je neemt, is het eigenlijk hartstikke logisch'. 22 Amerikaanse staten hebben vast hun maatregelen genomen tegen dergelijke religieuze waanzin en daar is Linda uiteraard verbolgen over. Tevens is zij van mening dat het prima gaat met de vrouwenrechten in Saoedi-Arabië en als vanzelfsprekend heeft de lieftallige vrouw banden met de hamas. Precies de aangewezen persoon om een mars voor vrouwenrechten te organiseren dus.

Enkele uitingen tijdens diverse marsen lieten niets aan onduidelijk te wensen over, betreffende de bedoeling van Linda. In Washington bijvoorbeeld waren zij en haar 'zusters' druk bezig om deelnemers te overreden een hijab te dragen. Dit alles in het kader van solidariteit natuurlijk. In Berlijn ging men zelfs nog iets verder; in de Duitse hoofdstad hadden een paar gillende keukenmeiden een microfoon te pakken gekregen en riepen ze een paar keer keihard Allahu Akhbar. Hetzelfde als wat Anus Amri riep, vlak voordat hij met een vrachtwagen een paar kerstvierende Germanen vervroegd naar het Walhalla stuurde.

Naar schatting hebben er wereldwijd 2,6 miljoen mensen meegelopen met de mars. 500.000 daarvan deden dat in Washington. De andere organisatoren lijken wel uit het juiste hout gesneden te zijn.