RTL belooft Dekker onderzoek naar hulp-tv

RTL heeft staatssecretaris Sander Dekker (Media) beloofd tot op de bodem uit te zoeken of deelnemers aan zogenoemde hulptelevisieprogramma's onfatsoenlijk zijn behandeld. Dekker heeft naar eigen zeggen vertrouwen in RTL, dat hij kent als een redelijk mediabedrijf dat 'heel betrokken is bij de gevoelens in Nederland'.

RTL ligt onder vuur sinds NRC Handelsblad vorige week in een reeks artikelen aan de kaak stelde dat het Luxemburgse concern het niet zo nauw zou nemen met de belangen van deelnemers aan programma's als Geef Mij Nu Je Angst. Volgens de SP en D66 maakt RTL misbruik van kwetsbare mensen, die het bedrijf wurgcontracten in de maag zou splitsen. De twee partijen vroegen de staatssecretaris in te grijpen.

Dekker wees er maandag, bij de behandeling van de mediabegroting, wel op dat RTL niet onder Nederlands toezicht staat en bovendien vrij is contracten af te sluiten. Wel kan hij zich voorstellen dat mensen in de knel soms tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen en heeft hij RTL daarom om uitleg gevraagd.

De wantoestanden waarover NRC Handelsblad schrijft passen niet in de opvatting van integere tv die het Luxemburgse bedrijf erop nahoudt, liet het Dekker weten. De staatssecretaris wacht nu af wat RTL onderneemt. Hij rekent op een bevredigend antwoord van het bedrijf, omdat het zich bijvoorbeeld ook vrijwillig aan de Kijkwijzer houdt.

RTL belooft Dekker onderzoek naar hulp-tv
RTL belooft Dekker onderzoek naar hulp-tv (Foto: BuzzE)