Gemeente doet later uitspraak in 'vergiet-gate'

De gemeente Eindhoven weigerde vrijdagmiddag om direct uitspraak te doen in het beroep dat Mathé had ingediend. Mathé wil graag een nieuw rijbewijs, met pasfoto waarop hij staat afgebeeld met een vergiet, het officiële hoofddeksel van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster. En dat mag niet van de gemeente Eindhoven. 

Volgens de gemeente was het rijbewijs van Mathé nog twee jaar geldig en was er daarom geen reden om nu al een nieuw exemplaar aan te vragen. Het verweer hierop luidde dat er in Nederland geen wet bestaat die zegt dat een rijbewijs pas vervangen mag worden als het al verlopen is. Volgens de verdediging kwam de gemeente vandaag pas met dit argument op de proppen, omdat de officiële reden voor de afwijzing het vergiet op de foto was.

Verder beweert de gemeente Eindhoven dat er voor het Pastafarisme geen uitzonderingen gemaakt mogen worden, aangezien de aanhangers van de religie niet onder groepsdruk staan. Met andere woorden: voor een geloof dat zijn aanhangers onderdrukt en tegenstanders uitmoordt worden wel uitzonderingen gemaakt. 

Aan het einde van de hoorzitting gaf de jurist die Mathé bijstond aan dat hij de indruk had dat de zaak al beklonken was nog voordat hij begonnen was: "tijdens een bezwaarprocedure dient de gemeente een volledige heroverweging te maken. Ik heb de indruk dat de zaak al beklonken is, het is jammer dat ik u niet kan wraken zoals in de rechtbank."

Update 23.30 uur
Inmiddels heeft Mathé zijn betoog tijdens de zitting openbaar gemaakt. Een enkele passage die de kern van de zaak weergeeft is de volgende: "Volgens de gemeente is ons geloof geen écht geloof. En de gemeente denkt tevens beter te weten hoe wij ons vergiet moeten dragen. Daarmee schoffeert u niet alleen mij, maar ook alle Pastafariërs die vandaag helemaal naar Eindhoven zijn gekomen, of deze zitting hadden willen volgen via een livestream. U zult ondertussen wel inzien dat deze minachtende houding tegenover Pastafariërs juist averechts werkt. Hoe denigrerender u doet, hoe meer er van ons op de been komen om u het tegendeel te bewijzen."

De jurist die Mathé vandaag bijstond zal zijn betoog morgen naar buiten brengen. De gemeente heeft gerekend vanaf het einde van de bezwaartermijn zes weken de tijd om een beslissing te nemen. Uiterlijk voor 24 mei moet er dus een antwoord van de gemeente op tafel liggen. 

Vergiet-gate Eindhoven (Foto: BlackLining)
Vergiet-gate Eindhoven (Foto: BlackLining)Vergiet-gate Eindhoven (Foto: BlackLining)
Vergiet-gate Eindhoven (Foto: BlackLining)