Afgestudeerde verdient te weinig voor studieschuld

Het aantal afgestudeerden die hun studieschuld niet kunnen betalen neemt toe. Steeds meer mensen verdienen te weinig en treffen een regeling om het aflossen tijdelijk stop te zetten of het bedrag te verlagen. Uit cijfers van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat het percentage de afgelopen vijf jaar is opgelopen tot 15,6 procent in 2013.

Twee jaar na het afstuderen moeten studenten beginnen met terugbetalen. Behalve als het inkomen te laag is, dan geldt de draagkrachtregeling van DUO. De toename heeft waarschijnlijk te maken met de crisis. "De goedbetaalde banen lagen de afgelopen jaren niet voor het oprapen", laat een woordvoerder weten.

De DUO bekijkt ieder jaar of mensen in de draagkrachtregeling mogen blijven. Met de betaalregeling hoeven de voormalige studenten tijdelijk minder of helemaal niets te betalen. In principe wordt na vijftien jaar het resterende bedrag van een studieschuld kwijtgescholden, ongeacht hoeveel is afgelost.