'Huurders in hele land de dupe van Vestia-debacle'

Huurders in het hele land zijn de dupe van het Vestia-debacle. Zij zien zich onder meer geconfronteerd met hogere huren omdat andere corporaties meebetalen aan de financiële afwikkeling van de derivatenportefeuille, zei directeur van het Sociaal Fonds Volkshuisvesting (SFV) Daphne Braal dinsdag tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie.

Vestia kreeg in de nasleep van het derivatendebacle voor bijna zevenhonderd miljoen euro aan saneringssteun van het SFV. Dat bedrag wordt opgehaald bij de andere corporaties. Dat is een 'enorme aanslag' op de kasstroom van de verschillende corporaties. Die nemen dan ook 'volop' maatregelen om zelf financieel gezond te blijven. Dan gaat het om het verhogen van de huren, de verkoop van woningen of het besparen op de bedrijfslasten, zei Braal.

Braal sloot niet uit dat een tweede saneringsronde nodig is om Vestia weer financieel gezond te krijgen. Ook voor de huurders van Vestia zijn de gevolgen groot. Ook zij zien zich geconfronteerd met hogere huren. Vestia reorganiseert zelf en sluit lokale vestigingen. Daarvan ondervinden de huurders 'direct gevolgen'. Ook blijven investeringen uit. "Ik krijg signalen dat het in Den Haag en Rotterdam heel hard is aangekomen dat Vestia niet meer kan investeren", zei Braal. "In die steden zijn heel kwetsbare wijken."

Braal zei verder dat het verlies voor Vestia fors hoger uitvalt dan de twee miljard euro waarmee de derivatenportefeuille werd afgekocht bij de banken. Het zogeheten economisch verlies valt uit op minimaal 2,6 miljard euro. Voorafgaand aan de bankendeal werd al een aantal risicovolle beleggingen omgezet in leningen, waarop een verlies van ruim zeshonderd miljoen werd geleden. En het eindbedrag valt nog hoger uit, onder meer door kosten van ingehuurde experts en advocaten.

De deal van twee miljard verdedigde Braal als 'gezien de omstandigheden de beste oplossing'. De derivatenportefeuille van Vestia was een 'casino, een handgranaat met de pin eruit'. "Die situatie moest beëindigd worden."

Het SFV heeft zelf ook lessen getrokken uit het Vestia-debacle. Het fonds had eerder 'alert en scherp' moeten zijn, zei Braal. Dat is inmiddels verbeterd. Ook kijkt het SFV tegenwoordig over de 'volle breedte' naar de financiële risico's bij woningcorporaties. Het fonds hield zich eerder niet bezig met derivaten, maar liet dat over aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Met die organisatie wordt nu ook veel meer informatie uitgewisseld.