Gebruik persoonsgegevens door justitie op de schop

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) wil de manier waarop politie en justitie met persoonsgegevens omgaan moderniseren. Dat moet leiden tot meer efficiëntie en een betere bescherming van de privacy van burgers, schrijft hij maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanwege de vergaande digitalisering is nieuwe regelgeving nodig om beter te regelen wie toegang heeft tot welke gegevens. Daarnaast moet informatie niet langer worden 'rondgepompt' binnen de strafrechtketen en moeten privacywaarborgen worden ingebouwd, vindt de minister. Uitgangspunt daarbij moet het gebruik van de gegevens door politie en justitie zijn, en niet langer de bewaartermijn.

Die moet afhankelijk worden van het doel waarvoor de informatie nodig is. Zo moeten gegevens voor het oplossen van cold cases bij ernstige misdrijven lange tijd worden bewaard. Omgekeerd kan bij minder zwaarwegende doelen, zoals de beoordeling van een verklaring omtrent gedrag, die termijn veel korter zijn.

Opstelten wil verder de verschillende wettelijke regels harmoniseren. Op dit moment hanteren de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtbanken en de reclassering verschillende regels voor het verstrekken en bewaren van dezelfde gegevens. Dat bemoeilijkt de samenwerking binnen de strafrechtketen. Opstelten overweegt daarom om de verschillende wetgeving op dit terrein samen te voegen tot één wet. Op die manier kan ook de bescherming van de privacy worden versterkt, aldus de minister.

De bewindsman wil verder het toezicht op het gebruik en de verstrekking van persoonsgegevens versterken. Door gegevens eenmalig vast te leggen en te beheren op één plek wordt voorkomen dat de informatie wordt rondgepompt en dat komt de privacy ook ten goede. Ook op de werkvloer moet meer aandacht worden besteed aan naleving van de privacyregels.

Met de maatregelen komt Opstelten tegemoet aan twee onderzoeken, waaruit bleek dat politie en justitie zich niet altijd houden aan de wet als het gaat om het gebruik van persoonsgegevens.