'Verplichte rekentoets is te moeilijk'

De rekentoets die scholieren in het voortgezet onderwijs sinds dit jaar verplicht moeten maken, is te moeilijk. De vragen zijn te lang en bestaan uit veel tekst, zegt de commissie-Bosker, die de toets op verzoek van het ministerie van Onderwijs onder de loep nam. Dat schrijft het AD vrijdag.

Volgens de commissie is er meer tijd nodig om leerlingen te laten wennen aan de toets. Daarnaast moeten de scholen meer tijd krijgen om de rekencapaciteiten op het gewenste niveau te brengen.

Een slecht gemaakte rekentoets heeft nu nog geen gevolgen voor scholieren. Pas vanaf volgend jaar telt het cijfer mee. Een leerling die dan een 4 of lager haalt, mag geen eindexamen doen. Bij een 5 gelden aanvullende eisen.

De commissie-Bosker vreest dat leerlingen de dupe worden van de onvolkomenheden van de toets. Eerder waren docenten ook al kritisch over de invoering van de verplichte rekentoets.