Bussemaker pakt misbruik studiefinanciering aan

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) maakt meer werk van misbruik van studiefinanciering. De bewindsvrouw denkt 'substantiële bedragen' te kunnen ophalen door onder meer strengere controles, schrijft ze dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De grootste winst zit volgens de minister bij mensen met studieschulden die naar het buitenland zijn vertrokken zonder hun adres achter te laten. Vorig jaar is een pilot gedaan om deze oud-studenten op te sporen en werd in totaal 3,2 miljoen euro opgehaald.

Studenten die onbewust misbruik maken van de regeling vormen een andere grote groep. Het gaat bijvoorbeeld om studenten die een beroep doen op de eenoudertoeslag maar zich niet realiseren dat een inwonend familielid ook als partner kan worden beschouwd. De minister wil daarom ook betere voorlichting.

Verder worden studenten uit de Europese Unie, die recht op studiefinanciering hebben omdat ze 56 uur of meer per maand in Nederland werken, onder de loep genomen. Bij deze groep worden bewijsstukken strenger gecontroleerd en worden meer gegevens uitgewisseld met andere instanties, zoals werkgevers, de IND, het UWV en de Belastingdienst.

Bussemaker denkt dat de maatregelen in totaal 8,6 miljoen euro per jaar opleveren.