'Wilde dieren kosten boeren 96 miljoen'

Wilde dieren bezorgen de landbouw jaarlijks een kostenpost van 96 miljoen euro. Beschermde en niet-beschermde dieren richten allebei ongeveer 35 miljoen euro aan schade aan. De rest van het bedrag wordt besteed aan preventie. De kosten zijn gelijk aan anderhalf tot twee procent van de totale landbouwopbrengsten. Dat stelt de stichting CLM maandag op basis van eigen onderzoek in opdracht van het Faunafonds.

De schade die wordt aangericht door beschermde diersoorten worden deels vergoed. Landbouwers krijgen in totaal 22,3 miljoen euro uitgekeerd van de overheid, onder meer van het Faunafonds. Landbouwers krijgen daarnaast jaarlijks nog eens 1,2 miljoen euro binnen door de verhuur van jachtterreinen.

Ganzen zijn goed voor driekwart van alle schade die beschermde diersoorten aanrichten. Daarnaast zorgen mezen en kraaien voor schade. De ganzen brengen vooral schade toe aan grasland. Dertien procent van de schade van beschermde diersoorten vindt plaats in de fruitteelt.

Zwarte kraaien, houtduiven, konijnen andere niet-beschermde diersoorten brengen voornamelijk schade toe aan graan en fruit. De arbeidskosten voor het verjagen van de vogels en andere dieren bedragen 17,7 miljoen euro. Het CLM onderzocht de jaren 2008-2010.