Rotterdamse Marokkanen boos om uitkeringscontrole

Onder Marokkaanse Rotterdammers is grote ophef ontstaan door een fraudeonderzoek van de sociale dienst, zo bericht het AD. Het ging er heftig aan toe in het Rotterdams Marokkaanse buurtcentrum Abu Rakrak.

De vaak al wat oudere Marokkaanse Rotterdammers werden opgeroepen om informatie te verschaffen omtrent buitenlandse waardevolle bezittingen. Hiervoor moesten de bijstandsgerechtigde Marokkanen een machtiging ondertekenen die de uitkerende instantie het recht geeft om gegevens over onder andere huizenbezit in Marokko op te vragen. Tevens was de Marokkaanse uitkeringsgerechtigden te kennen gegeven dat zij hun Marokkaanse identiteitspapieren moesten meenemen. Vervolgens maakte de uitkeringsinstantie hier direct een kopie van.

GroenLinks en de PvdA hebben bedenkingen bij het fraudeonderzoek, GroenLinks stelt zelfs dat het verboden is om alleen Marokkanen aan een fraudeonderzoek te onderwerpen. De gemeente stelt dat buitenlands vermogen niet goed te controleren is, maar dat wel duidelijk is dat een bijstandsgerechtigde niet meer dan tienduizend euro eigen vermogen mag bezitten.