SEO blundert met OV-subsidie

Onderzoeksbureau SEO heeft geblunderd bij de bewering dat de rijkssubsidie voor het OV is verdubbeld. Dat blijkt uit becijferingen van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Maatschappij Voor Beter OV. Door een blunder van SEO zijn de subsidies voor Openbaar Vervoer met die voor provinciale wegen en fietspaden op één hoop gegooid. 

Reizigersclub Voor Beter OV vindt dat onderzoeksinstelling SEO excuses aan alle betrokkenen moet aanbieden wegens de zeer grove fouten in de rapportage, waardoor dus onterecht het beeld is ontstaan dat in zes jaar tijd de rijksbijdrage aan het OV is verdubbeld. Dat blijkt dus niet het geval. 

Voor Beter OV vindt "dat instellingen die regelrechte flauwekul verkopen, het OV veel kwaad doen, zeker in een tijd waarin de overheid zuinig met geld moet omgaan." In een brief maakt Voor Beter OV zijn ongenoegen kenbaar aan voorzitter Jacques Schraven van SEO.