'Helft grote gemeenten heeft onvoldoende reserves'

De helft van de grote gemeenten in Nederland heeft niet genoeg geld om tegenvallers op te vangen. Dat concludeert NRC Handelsblad uit een inventarisatie onder de twintig grootste gemeenten.

Tien gemeenten hebben volgens de krant minder reserves dan de risico's die zij lopen. Volgens de norm moeten risico en reserve even groot zijn. Enschede en Groningen scoren het slechtst. Tegenover de risico's die zij lopen staat nog niet de helft aan reserves.

Enschede stond er een jaar geleden nog goed voor, maar zag de reserves snel dalen en heeft nu nog maar vijf miljoen euro algemene reserve over. De Arnhemse wethouder van financiën Martijn Leisink (D66) zegt in de krant dat zijn gemeente geen reserves meer heeft. "Elke tegenvaller betekent dat wij direct moeten ingrijpen op de lopende begroting. Dat is een zorgelijke en kwetsbare situatie."

Volgend jaar krijgen gemeenten meer bezuinigingen te verwerken. Dan worden zij verantwoordelijk voor onder meer jeugdzorg. Nu gaat het rijk daar nog over.

Breda kan alleen nog bezuinigen op onderhoud, zegt wethouder Saskia Boeleman (D66) in de krant. Zij verwacht dat er meer onkruid in de wijken komt. "We accepteren dat het wegdek gaat verslechteren." Sportkantines worden dan ook niet meer op kosten van de gemeente schoongemaakt.

Hoogleraar decentrale overheden Maarten Allers waarschuwt in de krant voor een te snelle invoering van bezuinigingen. Zorgvuldigheid is volgens hem van groot belang. "Maar daar neemt men geen tijd voor."