Botte megabezuinigingen VS in werking

De Amerikaanse president Barack Obama heeft het document ondertekend waarmee 85 miljard dollar wordt gekort op het budget van onder meer de gezondheidszorg en defensie. Daarmee stelde hij bezuinigingen in werking waar hij tegen was maar die hij niet kon afwenden.

De automatische miljardenbezuinigingen die nu worden ingevoerd, zijn het gevolg van een wet die twee jaar geleden werd aangenomen. Daarin werden lukraak enorme bedragen bezuinigd. De verwachting was toen dat de politici in het Congres zich genoopt zouden zien tot overeenstemming te komen, omdat de gevolgen van de bezuinigingen fors zijn.

De Democraten en Republikeinen kwamen echter niet nader tot elkaar. Een valreepoverleg liep vrijdag op niets uit. Obama stond erop dat ook belastingverhogingen werden ingevoerd, maar de Republikeinen wezen ieder plan waarin belastingen werden verhoogd af.

De bezuinigingen zorgen er volgens de overheid voor dat veel overheidsmedewerkers binnenkort te horen krijgen dat ze vrij krijgen. Ook de bedragen die de overheid uitgeeft aan defensiecontracten worden verlaagd. Militair personeel dat momenteel wordt ingezet wordt gespaard. De bezuinigingen hebben grotendeels ook geen effect op maatregelen tegen armoede en de bijstand voor mensen met een laag inkomen.


Obama tekent voor automatische bezuinigingen (Foto: Novum)