Wetenschappelijk bureau PvdA kritisch op coalitie

De PvdA en de VVD moeten stoppen met hun politiek van versobering. Dat stelt de directeur van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, Monika Sie Dhian Ho, zaterdag in een interview in Trouw. Sie doelt onder meer op de ingrepen in de WW. Daarin moet volgens haar niet worden gesnoeid zo lang mensen niet beter worden toegerust op de arbeidsmarkt.

Het bureau, de Wiardi Beckmanstichting, presenteert zaterdag in Amsterdam een onderzoek naar de actualiteit van kernwaarden in de democratie. Daarin wordt geconcludeerd dat het beleid om de economische groei via een liberaal beleid hoog te houden zijn grenzen heeft bereikt, zegt Sie.

Het is volgens de onderzoekers tijd het liberalisme vaarwel te zeggen. Nu voert het liberalisme volgens Sie ook in de PvdA de boventoon.

De beschermende verzorgingsstaat kan volgens Sie niet terugkeren. Regeringsmaatregelen moeten er volgens haar voor zorgen dat mensen een antwoord klaar hebben als de omstandigheden in hun leven veranderen. Zo zou de overheid het voor de directe omgeving van ouderen mogelijk moeten maken in te springen als ouderen zorg nodig hebben.

De politiek houdt zich volgens de onderzoekers niet meer genoeg bezig met de behoeften van mensen. Daardoor zouden mensen zich steeds meer tot hun eigen, kleine wereld beperken en van de politiek vervreemd raken.