VVD wil haast maken met kleiner parlement

De VVD wil nog voor de verkiezingen het wetsvoorstel bespreken om het aantal leden van de Tweede Kamer te beperken van 150 tot 100 en die van de senaat van 75 naar 50. Fractieleider Stef Blok deed donderdag tijdens het zogeheten Verantwoordingsdebat een beroep op het demissionaire kabinet om het voorstel snel naar de Kamer te sturen.

Om het parlement kleiner te maken is namelijk een grondwetswijziging nodig. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer twee keer over het voorstel moeten stemmen, met daartussen verkiezingen. Met de stembusgang in aantocht kunnen dus snel meters worden gemaakt, redeneert Blok.

Het voorstel kwam hem op kritiek te staan van Jolande Sap (GroenLinks). Zij wees erop dat het kabinet is gevallen en dus terughoudendheid gepast is. Blok antwoordde dat het wetsvoorstel naar zijn weten 'panklaar' is en dus net zo goed snel kan worden ingediend.

Het voorstel om het parlement te verkleinen komt uit het voormalige regeer- en gedoogakkoord en paste in het kabinetsbeleid om de hele overheid af te slanken. Bij het samenvoegen van ministeries en het schrappen van duizenden arbeidsplaatsen zou het vreemd zijn om het parlement daarbij buiten beschouwing te laten, vond het kabinet.