Internationale prijs voor Nijmeegs waterplan

Het project Ruimte voor de Waal heeft zaterdag in New York de Waterfront Center Award 2011 voor planvorming gewonnen. De Waal bij Nijmegen wordt verbreed om natte kades bij hoogwater te voorkomen. De rijksoverheid heeft 351 miljoen euro voor het project gereserveerd.

De Waal maakt bij Nijmegen en Lent een zeer smalle bocht die ervoor zorgt dat bij hoogwater de rivier opstuwt. Het plan is de dijk zo'n 350 meter landinwaarts te verleggen en een grote aparte geul te graven in de uiterwaarden. Ook wordt vlak bij de binnenstad een langgerekt eiland aangelegd. Het plan moet in 2016 zijn uitgevoerd.

De jury roemt de wijze waarop omwonenden zijn betrokken, de 'innovatieve' combinatie van hoogwaterbescherming en gebiedsontwikkeling en het delen van kennis met riviersteden als Orléans, Parijs en Dublin.

De verbreding van de Waal maakt deel uit van het project Ruimte voor de Rivier, waar op dertig plaatsen in Nederland rivieren meer de ruimte krijgen bij hoogwater.

De prijs ging de afgelopen jaren naar waterprojecten in Sydney, Dallas en New York. "We zijn trots dat Nijmegen nu op deze lijst van wereldsteden voorkomt", zegt programmadirecteur Ruimte voor de Rivier Ingwer de Boer. "Deze award toont aan dat de Nederlandse kennis van watermanagement internationaal sterk onderscheidend blijft."

Ook de Nijmeegse wethouder Jan van der Meer is verheugd over de prijs, evenals architectenbureau Royal Haskoning.