Alders: Veehouderij moet anders

De veehouderij in Nederland moet veranderen om te kunnen blijven bestaan. Daarover zijn belanghebbenden en gewone mensen het eens. Dat is de conclusie van oud-minister van Milieu Hans Alders, die de afgelopen maanden een 'maatschappelijke dialoog' over megastallen heeft geleid.

Slechts een enkele deelnemer aan de discussie vindt dat de veehouderij op de huidige voet kan voortgaan, met steeds verdergaande schaalvergroting om te kunnen blijven concurreren. "Het toekomstbeeld van de almaar uitdijende varkensflat wordt door vrijwel niemand gedragen", constateert de oud-PvdA-bewindsman in zijn rapport, dat vrijdag verscheen.

De meerderheid wil een 'toekomstbestendige veehouderij', zoals Alders het noemt. Daarbij is niet concurrentiekracht het uitgangspunt, maar duurzaamheid. Zowel voor- als tegenstanders van de intensieve veehouderij vinden dat het huidige systeem is 'uitgekleed'. Desondanks komt het niet tot veranderingen, constateert Alders. Hij pleit ervoor dat de sector snel met een gezamenlijk toekomstplan komt.

Voor de dialoog heeft Alders debatten op internet en in zaaltjes gehouden, waaraan vooral betrokkenen deelnamen. Om ook de mening van gewone mensen te peilen zijn er 'burgerpanels' gehouden.