'Leraar wordt anoniem door agressie'

Persoonlijke gegevens van docenten zijn steeds vaker lastig te achterhalen. Voorheen vermelden schoolgidsen vaak van alle leraren naam, adres en telefoonnummer. Vanwege de toenemende agressie in het onderwijs worden deze gegevens vaker geschrapt.

Het niet meer opnemen van de persoonlijke gegevens van leraren komt van twee kanten. Enerzijds willen docenten niet meer dat al hun privégegevens openbaar zijn. Ze willen niet in hun vrije tijd worden opgebeld door leerlingen en/of hun ouders. Anderzijds kiezen scholen er voor om geen contactgegevens meer openbaar te maken vanwege het veiligheidsplan dat met het oog op agressie is opgesteld. In beide gevallen telt de privacy van een docent zwaar; de docent wordt anoniemer.