Mekkawijzer in politiecel toegestaan

De windrozen die in sommige politicellen op het plafond staan geschilderd en die gevangen moslims de richting van Mekka moeten wijzen, zijn geen probleem. Dat stelt verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst in antwoord op Kamervragen van PVV-Kamerlid Hero Brinkman.

Volgens de PvdA-bewindsvrouw hebben alle mensen, dus ook gedetineerden, ''het recht om hun godsdienst te beoefenen''. Hetgeen inhoudt dat dit ook geldt voor criminele moslims. Ze kon geen antwoord geven over de kosten die er met het schilderwerk gemoeid zijn.

Brinkman die voor zijn Kamerlidmaatschap 21 jaar politieman in Amsterdam was, vindt de 'bidwijzers' onaanvaardbaar. Volgens hem ergeren andere gedetineerden, niet-moslims, ''zich dood'' aan de stippen. ''Het lijkt wel alsof alles tegenwoordig in dienst moet staan van het islamitische geloof. En dat is geen goede zaak.'' Het PVV-Kamerlid gaat nog verder actie ondernemen tegen de mekkawijzers.

Windrozen in politiecellen zijn te vinden bij de politiekorpsen Haaglanden en Amsterdam-Amstelland. De korpsen in Rotterdam en Utrecht overwegen ook zulke herkeningspunten te plaatsen.

Mekka-wijzer

Met dank aan Aka-Zigor voor de submit.