[update] Reacties na dood van Nederlandse militair

Premier Balkenende heeft via de Rijksvoorlichtingsdienst weten dat hij met ontzetting kennis heeft genomen van de dodelijke aanslag op een Nederlandse militair gisterenavond in Irak. ''De gedachten en het medeleven gaan uit naar de nabestaanden van het slachtoffer. Met bijna 1300 collega's kwam de getroffen militair naar Irak als teken van hoop en toekomst voor het overgrote deel van de bevolking'', aldus de minister-president.

Zowel premier Balkenende als minister Kamp van Defensie keren vanwege de aanslag vervroegd terug van hun buitenlandse vakanties.

AFMP
De militaire vakbond AFMP vreest dat de komende tijd rekening gehouden moet worden met meer Nederlandse slachtoffers. Voorzitter Van den Burg zegt dat hoe betreurenswaardig ook, het te verwachten viel dat er een Nederlandse militair zou worden gedood: ''Ons geluk lijkt nu op te zijn." Een verlengd militair verblijf in Irak is volgens de AFMP afhankelijk van de vraag of de militairen patrouilles kunnen blijven uitvoeren, zonder steeds aangevallen te worden.

Update 16:22

Alle politieke reacties op een rijtje

Het CDA wil de Nederlandse troepen niet terughalen, omdat ''het in paniek terughalen van militairen uit Irak een beloning voor verderfelijk terrorisme zijn''. Dat zei CDA-Kamerlid Eurlings in een reactie op de aanslag. Hij noemt de aanslag ,,uitermate zorgwekkend''. Een besluit over een eventuele verlenging van de missie is voor het CDA nog ,,geen uitgemaakte zaak''.

De PvdA overweegt een verlengde aanwezigheid van Nederlandse militairen afhankelijk te stellen van een grotere rol van de Verenigde Naties in Irak. Wouter Bos noemt de aanslag een "rampzalige gebeurtenis en een schokkende illustratie van de verslechterende veiligheidssituatie in heel Irak en dus ook in de provincie Al Muthanna".

Voor de VVD is de aanslag op Nederlanders in Irak een reden ''standvastig te blijven en de rug recht te houden''. VVD-Kamerlid Wilders zei: ''Als we niet willen dat mensen die granaten gooien het voor het zeggen krijgen in Irak, moeten we nu standvastig zijn. Ook kunnen we onze bondgenoten in Irak niet in de steek laten. Nederland zou geen knip voor de neus waard zijn als we nu zouden vertrekken''. Wilders is het echter met de AFMP eens dat het geen zin heeft om de militairen langer in Irak te houden als ze daar voortdurend aan aanslagen zouden worden blootgesteld.

De SP meent dat een nieuwe veiligheidsanalyse voor de Nederlandse troepen in Irak nodig is. Volgens SP-Kamerlid Van Bommel is Nederland steeds door het oog van de naald gekropen.

GroenLinks noemt het overlijden van de Nederlandse militair in Irak ,,afschuwelijk''. De partij, die sowieso tegen deelname van Nederland in Irak is, zal onder de huidige omstandigheden niet instemmen met verlenging van de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Irak.

De LPF noemde het overlijden van een Nederlandse militair maandagavond in Irak ,,zeer triest''. De partij wil eerst de brief van minister Kamp van Defensie en de analyse van de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst afwachten voordat het een besluit neemt over verlenging van de Irak-missie.

Regeringspartij D66 heeft weinig animo om in te stemmen met een eventuele verlenging van de Nederlandse missie in Irak. Onder de huidige omstandigheden acht de partij instemming zeer onwaarschijnlijk.

Namens de ChristenUnie noemde Kamerlid Huizinga het overlijden ,,ongelooflijk. ,,Je weet dat je daar risico's loopt, maar dit is een hele schok ook voor het moreel van de militairen''. De CU wil zo snel mogelijk een nieuwe veiligheidsanalyse van de situatie in Irak ''Als het buiten het kamp zo gevaarlijk is, dat zij hun werk niet meer kunnen doen, is het niet verstandig om daar te blijven.''

De SGP heeft er alle vertrouwen in dat ''alle verantwoordelijken er alles aan doen om de veiligheid in Irak te waarborgen''. De partij wil in geen geval denken aan een onmiddelijk vertrek uit Irak.

Concluderend
GroenLinks en SP zijn bij voorbaat tegen een verlenging van de Irak-missie. D66 is zeer waarschijnlijk niet voor verlenging, evenals de PvdA. LPF, CU en SGP willen eerst een nadere veiligheidsanalyse, maar hebben nog geen besluit genomen. Het CDA neigt naar toestemming, maar weet het nog niet zeker. De VVD lijkt zondermeer voor verlenging te zijn.

Het kabinet zal binnenkort een besluit nemen.