Bush is schoppenaas in kaartspel

Bluebit had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Greenpeace heeft in navolging van het Amerikaanse leger ook een kaartspel uitgebracht om de gevaren van kernwapens onder de aandacht te brengen.

De schoppenaas, die in het legerkaartspel gereserveerd is voor Saddam Hoessein, is in het green peace spel toebedacht aan Bush, hierop staat het aantal kernwapens vermeld (10.600). De harten aas is voor Putin (18.000 wapens).

De klaver- en ruitenaas zijn voor respectievelijk Chirac en Blair.

De andere vier landen die kernwapens hebben(China, Israel, India en Pakistan), worden gerepresenteerd door de koningen in het spel. Op de andere kaarten staan algemene informatie over kernwapens.

Aktievoerders van Greenpeace zullen 600 pakketten van deze kaarten versturen naar deelnemers aan een vergadering, die zal handelen over het non-proliferatie verdrag dat in 1968 afgesloten is. Deze vergadering zal dienen als basis voor een herziening van het verdrag. Een woordvoerder van Greenpeace gaf aan dat geen enkele delegatie negatieve reacties geuit heeft op het initiatief van de kaarten.
Ook gebruiken de deelnemers aan de besprekingen de informatie van de kaarten tijdens de besprekingen.