Zieligheidsindustrie

Gisteren werd bekendgemaakt dat Dijkhoff “substantiële aantallen” minderjarigen bij de grens van Griekenland en Macedonië weg wil halen en onderbrengen in Europa. Dit is koren op de molen van de zieligheidsindustrie in Nederland.

De bewoordingen maken het al duidelijk. Het gaat om “kinderen” en ze zijn “veelal zonder ouders”, zonder daarbij de leeftijden te noemen of de percentages van kinderen zonder meereizende ouders. Verder wordt er geschermd met “vluchtelingen”, terwijl het asielzoekers zijn waarvan de vluchtelingenstatus helemaal nog niet bekend en uitgezocht is.

Wat weten we dan wel? Het zijn mensen die zeggen onder de 18 te zijn, die geen medereiziger hebben die boven de 18 is en die zeggen dat ze uit gebieden komen waar oorlog heerst. Vervolgens weten die mensen duizenden euro’s bij elkaar te krijgen om een illegale oversteek te maken vanaf een land waar geen oorlog heerst naar een land waar ook geen oorlog is, om naar een welvarend land te trekken waar ze meer geld krijgen. En dan lopen ze tegen een grens op, waar ze niet langs mogen en blijven hangen in een provisorisch kamp. Nu wil Dijkhoff deze mensen naar “Europa” halen, terwijl ze er klaarblijkelijk al zijn.

Wanneer komt Dijkhoff erachter dat Nederland en de EU geen gratis hotel is? Wanneer komt Dijkhoff erachter dat deze mensen, die uit een geheel andere cultuur komen en een godsdienst mee brengen die onverenigbaar is met de Westerse normen en waarden, allemaal hier blijven? Wanneer komt Dijkhoff erachter dat er veel praktischere, realistischere oplossingen zijn?

We kunnen ervoor kiezen om geen kansloze asielzoekers meer op te nemen en verblijven financieren in de regio. Dan blijven de mensen in een regio waar hun cultuur en geloof minder botsen met andere overtuigingen. Dan kunnen en willen ze weer makkelijker terug naar hun eerdere bestaan. Dan helpen we de vluchtelingen van een oorlog die het Westen zelf heeft gestart, maar hoeven zij niet de gevaarlijke reis te maken en hebben wij geen crises in de opvang en ondersteuning. Bovendien kunnen wij kansrijke immigranten laten werken in ons land naar Australisch model.

Natuurlijk, het kost voorbereiding en tijd om het zo te regelen. Het zal moeite en veel onderhandeling kosten. Het vereist een blik vooruit. In tegenstelling tot de overhaaste plannen en sociale druk van nu. Het is crisis na crisis. Tijdelijke AZC’s waarin massaal vluchtelingen in moeten, in kleine dorpen. Het kan allemaal zoveel beter aangepakt worden.

De zieligheidsindustrie laat het echter niet toe. De EU-plannen voor de terugkeer van illegalen is onmenselijk volgens Amnesty International. Opvang van vluchtelingen buiten Europa is eveneens onmenselijk, volgens Pol van Camp van Recht op Migratie. Grensdetentie is ook onmenselijk, volgens VluchtelingenWerk en UNHCR. Dan heb je ook nog de traditionele media die met foto’s van kinderen de publieke opinie probeert te manipuleren. Allemaal zijn ze afhankelijk van de asielzoekers, ze verdienen er geld aan. Puur eigenbelang.

Vluchtelingen moeten opgevangen worden, zeker in een oorlog die het Westen veroorzaakt heeft. Dat hoeft echter niet hier, maar kan ook in de regio. In tegenstelling tot wat de zieligheidsindustrie te zeggen heeft.